HOT TOPICS/

 Clay Aiken

Clay Aiken, Donald Trump, Sean Duffy
Clay Aiken Goes Off on "Idol" Contestant
Clay Aiken, The Runner-Up
Harry Connick Jr. Gets Handcuffed on "Idol"
Clay Aiken, The Runner-Up
Clay Aiken
Clay Aiken